Salg til Norge

Norske kunder må sende e-post til post@biscottostones.com for å få moms (mva) kosten redusert. Dette fordi systemet er satt opp for eksport, og da blir salg i Norge automatisk tillagt mva.

Det vil da kun gjelde fysiske produkter. 

Tom